HSC Library

Text is in norwegian and we are not going to translate them, sorry!

Jakt for alle penga!Jakt - for alle penga!
Svein Solli, Naturforlaget

Jakterfaringer fra inn- og utland. Om jakt på alt fra ryper til bøffel, servert med gode råd om våpen og ammunisjon. “AT”

 

Jegerens trofeerJegerens trofeer
Ole Mauseth, Landbruksforlaget, 2000

Forfatteren tar for seg alt jegeren trenger å vite om utstoppede preparater og andre trofeer. Han ser bl.a. på hva som egner seg for preparering, feltbehandling, taksidermister, kvalitet, klagerett, rengjøring, vedlikehold og garving. “AT”

 

RådyretRådyret – det lille storviltet
Reidar Andersen, Atle Mysterud og Erik Lund, Naturforlaget, 2004

Boken tar for seg rådyret i norske forhold, med vitenskapelig og praktisk informasjon til alle rådyrjegere. Har litteraturliste. “AT”

 

Småviltjakt - HårviltSmåviltjakt - Hårvilt
Frank Haug, Naturforlaget, 2002

Frank Haug har de siste 15 årene gledet mange med sine jakthistorier i våre ulike jakt- og fiskemagasin. Nå varter han opp med en solid "murstein" om hårviltet, basert på 35 års jakt med hagla som fremste arbeidsredskap. Og bare så det er nevnt; smått er godt! “AT”

 

Småviltjakt uten hundSmåviltjakt uten hund
Svein Sæter (Red.), Naturforlaget, 2004

Denne boka har samlet en rekke gode artikler om emnet småviltjakt uten hund fra tidsskriftene Villmarksliv, Jakt, Hund & Våpen samt Jakt & Fiske. Noe av stoffet er spesialskrevet for boka, og alle artikler er skrevet av erfarne og aktive småviltjegere. “AT”

 

Skogsfugljakt på norskSkogsfugljakt på norsk
Svein Sæter (Red.), Naturforlaget, 2005

Boken dekker mangfoldet i norsk skogsfugljakt, og inneholder en samling artikler som tidligere er trykket i jakttidsskrifter. Forfatterne er erfarne skogsfugljegere som gir konkrete tips til jakten og som i første rekke konsentrer seg om selve jaktutøvelsen, og bare i mindre grad om våpen, trening av hund og andre tilgrensende temaer. “AT”

 

SmåviltjaktSmåviltjakt : jakt og fangst
Kåre Vidar Pedersen, Tun Forlag, 2008

Dette er en utmerket "alt i ett"- bok og er gull verdt for både ferske og erfarne jegere. Du finner stoff om alt fra lover og regler, historie, økologi, viltforvaltning, våpen, utstyr og selvfølgelig mye informasjon om den praktiske utøvelsen av jakta. “AT”

 

Enkel rypejaktEnkel rypejakt
Marius Nergård Pettersen, Tun Forlag, 2008

Denne boka viser at det enkle også kan være både instruktivt og underholdende. Enkel rypjakt er en god innføring i jakta og jegerlivet for den som vil tilføre friluftslivet sitt en ny dimensjon. Dessuten gir den en nyttig oversikt over aktuelle jaktområder til den som for lengst er blitt fortrolig med børsa. “AT”

 

Bedre jakt
Tor S. Halvorsen, Naturforlaget, 1991

For alle jaktkategorier og jaktinteresserte. Boka tar for seg generelle prinsipper for god jakt, og behandler det spesielle ved jakt på rype, storfugl, hare, elg, rådyr, hjort, rein, ender og duer. Inngående omtale av jaktvåpen og skyteteknikk, samt trening av jakthunder. “AT”

 

Skyting & våpenSkyting & våpen
Erik Braathen (Red.), Schibsted, 1983

Jakt, våpenbruk, baneskyting . “AT”

 

Ryper. Rypeliv og rypejakt
Johan B. Steen, Gyldendal, 1994

Rypeleksikonet! Alt du vil vite om ryper og rypejakt. “AT”

 

Elg i Norge
Reidar Andersen og Bernt-Erik Sæther, Teknologisk forlag, 1996

Denne boka er ment å gi leseren innblikk i den kunnskap som er skaffet til veie om elg og elgforvaltning de siste 15 år. “AT”

 

Hare og harejakt
Johan Christian Frøstrup, Teknologisk forlag

I denne boken fortelles det om harens plass i norsk kulturhistorie, de ulike harerartene og deres levemåter, harens biologi og atferd, om næring og leveområder og om rovdyr som jakter hare. Boken omhandler også harejakt og harehunder, og hvordan man best behandler skutt vilt. Forvaltning og viltstelltiltak er viet et eget kapittel. Boken avsluttes med noen oppskrifter på viltretter av harekjøtt. “AT”

 

ElgjaktElgjakt
Hans Haagenrud, Aschehoug,1995

Dette er en praktisk bok om elg for elgjegere. Den tar for seg alle forberedelsene til jakta, gir gode råd om skytetrening og skyteprøve, skuddvirking og ettersøk. “AT”

 

FluefiskeLærebok i Fluefiske (Essential Fly Fishing)
Tom Meade, Naturforlaget, 1995

En god start på en livslang læreprosses. Valg av utstyr, Valg av flue. Grunnleggende kasteteknikker. Knuter, Fiskens naturlige byttedyr. “AT”

 

Ørret og ørretfiskeØrret og ørretfiske
Tore Qvenild, Aschehoug, 1994

Standardverket om Norges mest populære sportsfisk. Om ørretfiskets gleder i elv og vann og sjø, og ørretens biologi, økologi og forvaltning. “AT”

 

Den stora boken om sportsfiske
Göran Cederberg (Red.), Prisma Bokförlag, 1988

Sportsfiskets historia. Fisken och vattenvärlden. Spinn- och haspelfiske. Mete. Kustfiske. Havfiske. Flugfiske. Flugbindning. Gör-det-själv. Fisken etter fångsten.. “AT”

 

Fluenes dronningFluenes dronning om Torill Kolbu, fluer og fluefiske
Runar Warhuus, Naturforlaget, 1995

Fluebindeteknikker, Fluer til Ørret og Harr, Fluer til laks og sjøørret etc. “AT”

 

MeiteMeite
Rune Johansen, Naturforlaget, 1993

Meite inneholder kapitler om utstyr, metoder, agn, fôring, strategi, kjøring av fisk – og selvfølgelig en grundig artsoversikt, komplett med fisketips. “AT”

 

Modern Trout Flies and How to Tie Them
Poul Jorgensen, Nick Lyons Books, 1979

This book features 240 superb, accurate, full-color photgraphs of both basic and more sophisticated patterns of Nymphs, Dry flies, Midges, Midge pupae, Wet Flies, Parachutes, Streamers, Bucktails, Caddis Flies, Caddis Pupae, No-Hackle Flies, Western Patterns. “AT”

 

Fluer for ørretFluer for ørret (Designing Trout Flies)
Gary A. Borger, Naturforlaget, 1992

I denne boka finner du ideer og informasjon som vil hjelpe deg å velge riktig flue for ørret. Forfatteren gjennomgår materialvalg, bindeprosedyrer og designkonsepter. Boka inneholder en rekke illustrerte anekdoter fra hans 35 år som fluefisker, samt mer enn 250 tegninger i svart-hvitt. “AT”

 

Klassiske laksefluer (Classic Salmon Flies)
Mikael Frödin, Wennergren - Cappelen, 1991

Presents the world's best-known flies from the late nineteenth and early twentieth centuries, tied from the original directions using the original materials, including the Balmoral, Black Doctor, Thunder and Lightning, and others. Boken er på norsk. “AT”

 

Teknologisk forlags store bok om fluefiskeTF's store bok om fluefiske
Göran Cederberg (Red.), Teknologisk forlag, 1990

Dette er noe meget mer enn en vanlig håndbok i praktisk fluefiske. “AT”

 

Sportsfiske langs kystenSportsfiske langs kysten
Ingar Heum, Gyldendal, 1999

Boken viser deg hvor du finner de beste fiskeplassene langs kysten av Norge, hva du trenger av utstyr og hvilke fiskeslag du kan vente å få på kroken. “AT”

 

Spor og sportegnSpor og sportegn
Sverre M. Fjelstad, Schibsted,1997

Illustrert felthåndbok. Boka beskriver sporavtrykk og andre sportegn som f.eks. ekskrementer, feie og skrapemerker.. “AT”

 

DyresporDyrespor. Spor og sportegn etter pattedyr og fugler.
Preben Bang og Preben Dahlstrøm, E. G. Mortensens forlag,1973

Illustrert felthåndbok. Dyrespor gir deg en oversikt over spor og sportegn hos europeiske pattedyr og fugler. Gjennom tekst og bilder tar boka for seg blant annet fotavtrykk, spisespor, ekskrementer, tilholdssteder og sporing. “AT”

 

Lonely Planet Watching Wildlife: Southern AfricaWatching Wildlife: Southern Africa
Hunter, Rhind and Andrew, Lonely Planet Publications, 2002

This guide covers more than 100 top wildlife-watching destinations, from capital city day trips to dozens of national parks. Each destination has a map to the best sites and itineraries from two days to two months. “AT”

 

Pocket-Guide to Southern African BirdsGuide to Southern African Birds
Burger Cillié, U. Oberprieler, Sunbird Publishing, 1999

The Pocket Guide to Southern African birds is a very user friendly, handy sized, pocket photographic field guide to more than 420 species, illustrated with almost 550 full colour photographs. “AT”

 

Pocket-Guide to Southern African MammalsGuide to Southern African Mammals
Burger Cillié, J.L. van Schaik, 2001

Pocket Guide to Mammals has been reprinted, proving very popular with wildlife enthusiasts and tourists. “AT”

 

Overleve på naturens vilkårOverleve på naturens vilkår
Fält, Källman,Sepp og Kjelsaas, Teknologisk forlag,1989

Boka går gjennom alle de spørsmål du må ta stilling til i en eventuell nødsituasjon hvor du må klare deg på egenhånd uten utstyr. Den ser bl.a. på hvilke planter og urter som kan spises, hvordan du kan lage enkle fangstredskaper, hvor du kan finne ly for vær og vind og hvordan kulde påvirker kroppen og yteevnen. “AT”